Internet-markkinointi, oppimispelit, yrityspelit ja markkinointipelit

K. K.-S. kuva
tj. Kai Kurki-Suonio

Opi tehokkaasti Terafoxin työkaluilla, solmi kontakteja, aktivoidu yhteisöissä, ystävysty ja kehitä taitojasi viihtyessäsi. Helppoa ja toimii kaikkialla.

Terafox Oy on perustettu 1991 tietotekniikan ja informaatiopalvelujen tuottajaksi ja markkinoijaksi. Tuotteemme ja palvelumme kattavat ohjelmistot sekä niihin liittyvän materiaalin muokkaamisen ja grafiikan, videon ja valokuvien tuottamisen. Käytämme projektin vaatimusten mukaisesti yhteistyökumppaneita. Palvelun tarjonta tapahtuu tapauskohtaisesti asiakkaan omalta palvelimelta tai ASP-pohjaisesti (Software-as-a-Service) tarjoamanamme kokonaispalveluna

Promopelit

Suunnittelemme ja toteutamme promopelejä (promootiopelejä, mainospelejä, markkinointipelejä - advergames) markkinoinnin ja mainonnan tarpeisiin. Yrityksen web-sivuille liitettävät markkinointipelit mahdollistavat laajan ja pitkäaikaisen kontaktipinnan suhteellisen kevyillä kustannuksilla. Promopelin avulla on mahdollista opettaa nykyisille ja tuleville asiakkaille jotain itse yrityksestä ja sen tuotteista hauskalla tavalla.

Promopeli, mainospeli, markkinointipeli... Mikä nimitys on mielestäsi sopivin?

Yrityspelit

Suunnittelemme ja toteutamme bisnespelejä (yrityspelejä) organisaatioiden toiminnoissa tarvittavien taitojen oppimista varten. Kehitämme yleiskäyttöisiä valmisohjelmistoja sekä toteutamme erillisprojekteja asiakkaidemme kanssa.

Bisnespelien avulla vahvistetaan henkilökunnan motivaatiota sekä tuodaan esiin uusia ideoita yrityksen toiminnan kehittämiseksi. Peliä voidaan hyödyntää myös osaamisen arvioinnissa. Pelin avulla opiskellaan yrityksen johtamista, tai kohteena on esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdyttäminen.

Pelissä opittavat taidot ovat kytköksissä yrityksen toimintaan ja siihen liittyviin menestystekijöihin. Osaamisen arviointi on tärkeää - peliohjelmistoon kuuluu välineet taitojen mittaamiseen

Katso esimerkkejä yrityspeleistä

Oppipelit

Suunnittelemme ja toteutamme erilaisia oppipelejä (oppimispelejä) tilaustyönä. Kehitämme muun muassa Terafox Sailsim purjehdussimulaattoria navigointi- ja veneilykoulutuksen tarpeisiin.

TUOTTEET JA PALVELUT

Markkinoi, kouluta, perehdytä, sitouta

Oppimispelit etenkin yrityksille, esimerkiksi henkilökunnan perehdyttämiseen.

Pelillisyys pitää yllä mielenkiintoa ja tekee oppimisesta helpompaa. Osaamisen mittaaminen on helppoa pelin kautta. Miksei vaikka rekrytoinnin osana! Yrityksen verkkosivuilla, rekrytoinnin ensiaskeleena. Toimii samalla yrityksen mainoksena ja mielenkiinnon luojana.

Yrityspelit yrityksille henkilökunnan kouluttamiseen, aloittaville yrittäjille liiketoiminnan harjoitteluun, koululaisille yritysmaailmaan perehdyttämiseen. Sisäisen yrittäjyyden kehittämiseen. Painotukset voivat olla tuotannossa, taloudessa, markkinoinnissa... Kestot voivat vaihdella, mutta oppimisen kannalta pitkäkestoinen pelaaminen, vähän kerrallaan päivittäin, on kaikkein tehokkainta.

Liiketoiminnan kehittäminen, mainostaminen, matkailun edistäminen

Yrityspeleistä voidaan laatia yrityiskohtaisia mallia, jolloin voidaan harjoitella juuri niitä asioita, joita teidän yrityksessänne tehdään ja joihin halutaan kiinnitettävän eniten huomiota.

Mainospelit yrityksille, yritysten kotisivuille. Tehdään tuote ja yritys tutuksi kuluttajalle! Kyseessähän on oppimispeli: kuluttaja oppii firmasta ja sen tuotteista. Ja yrityksellä on mahdollisuus oppia jotain kuluttajasta, samoin kuin saada yhteystiedot kiinnostuneista kuluttajista. Suosimme näissäkin pitkäkestoisia, sitouttavia pelimalleja.

Olemme kehittäneet myös matkailun markkinointiin soveltuvia konsepteja kunnille ja kaupungeille. Kaupungit voivat myös markkinoida yhteisen pelin kautta, kuten In the Footsteps of the Vikings konseptissamme. Tällöin ratkaisu tulee kustannustehokkaaksi ja lisäksi kävijät ja potentiaaliset matkailijat – virtuaalituristit – saadaan luontevasti tulemaan portaaliin ja kaupungin sivuille. Mahdollista on toteuttaa matkailuportaali tai peli tai molemmat.

Toteutamme pelit, multimediaesitykset ja portaalit aina kulloinkin parhaiten sopivalla tekniikalla, web-sivuina, web-sovelluksina, sovelluksina tai mobiilisivuina tai –sovelluksina. Sekä mediamixin mukaisesti näiden ja muiden markkinointivälineiden ja myynninedistämisen yhdistelminä.

HISTORIAA JA REFERENSSEJÄ

Terafox on perustettu vuonna 1991, elektronisen informaation tuotannon yhtiöksi ja ohjelmistoyhtiöksi. Kaupallisesta internetistä ei ollut tietoa, mutta nähtävissä oli tietoliikenteen kehittyminen ja tiedonvälityksen muuttuminen elekroniseen, digitaaliseen suuntaan. Oli myös selvää, että tietokonepelit kehittyvät edelleen ja niitä voidaan enenevästi käyttää myös koulutukseen. Nämä asiat mielessämme perustimme yhtiön. Ensimmäisenä projektinamme oli musiikkipuhelinpalvelu. Tämä ei kuitenkaan menestynyt ja yhtenä syynä siihen oli alkanut lama. Sittemmin siirryimme hyödyntämään osaamistamme tietotekniikan eri alueilla, koulutuksessa, konsultoinnissa, tukipalveluissa ja ohjelmistojen ja laitteiden kaupassa. Jatkoimme tietoliikenteen kehittämistä, ensin purkkipalvelujen muodossa (I-U BBS) yhteistyössä paikallisen oppilaitoksen Edupolin kanssa. Yhteistyötä jatkettiin käynnistämällä Avenet alueellinen verkkopalvelu, vuosina 1994 1995.

STRATEGIA

Strategiallemme on tunnusomaista, että pidämme kohderyhmävalintaa äärimmäisen tärkeänä, jotta saadaan ydinkäyttäjäjoukko sitoutettua, oli kyse mistä tahansa palvelusta. Tämä on erityisen tärkeää oppimispeleissä. Usein sitoutettu ydinkärkiryhmä vetää mukaansa muita käyttäjiä, ja heidän avullaan saadaan pitkäkestoinen vaikutus.

Pyrimme kehittämään sellaisia pelejä ja muita verkkopalveluja, joissa käyttäjä asiakas sitoutetaan pitemmäksi aikaa palveluun, vahvistaen näin oppimista ja omaksumista.

TEKNIIKKA TAVOITTEIDEN MUKAAN

Meidän mielestämme tekniikan ja myös grafiikan hienouksien on palveltava itse asiaa, oppimista ja omaksumista, oli kyse sitten kouluttamisesta tai mainostamisesta. Kikkailut voivat tehdä vaikutuksen toisiin bittinikkareihin tai taiteilijohin, mutta käyttäjä arvostaa itse sisältöä ja kokemusta. Liian hieno ja näppärä tekniikka tai runsas ja viimeistelty grafiikan käyttö saattavat jopa vieraannuttaa ja karkoittaa käyttäjiä, vaikka ovat toki joskus onnistuessaan myös vetonaula ja puheenaihe.

Tärkeintä on, että tekniikka toimii juohevasti, luotettavasti ja nopeasti, ja käyttöliittymä on selkeä ja ymmärrettävä. Haluamme, että potentiaalinen käyttäjäkunta on mahdollisimman laaja.

Pyrimme kaikessa toiminnassamme kansainvälisyyteen. Siksi työmme on jatkuvaa oppimista, kielten ja kulttuurierojen ymmärtämistä. Tällä tavoin haluamme auttaa myös asiakkaitamme kansainvälistymisessä.

OSAAVA TIIMI JA VERKOSTO

Terafox Oy:ssä on viisi osakasta. Kaikilla on vahva tausta tietotekniikassa, ohjelmoinnissa sekä grafiikassa. Meiltä löytyy jopa musiikillista osaamista! Meillä on pitkä kokemus myös koulutuksesta, nimenomaan tietotekniikan koulutuksesta, mutta se on antanut meille näkökulmaa oppimiseen ja kouluksen tarpeisiin yleensä. Lisäksi meillä on pitkän kokemuksen kautta hyvät kontaktit laajaan verkostoon ammattilaisia tietotekniikan, taiteen, grafiikan, musiikin, koulutuksen ja viestinnän eri osa-alueilta. Terafoxin vahvuudet ja osaamistausta, kansainvälinen toiminta: Norja, Islanti, Saksa, Uusi-Seelanti... Matkailumarkkinointi, strategia, suunnittelu, kehittäminen. EU-rahoitteisten projektien suunnitelmat: Innopoint, FinEst, Open Distant English Learning, Digitaalinen luomukylä. alueverkko Avenetin kehittäminen. Ohjelmistokehitys Johtamistaidon opiston yrityspelille (Bisnessimulaattorin verkkoversio). Multimedialaboratorio, verkko- ja tietoliikennekoulutus, ohjelmointi- ja tietokantakoulutus. Tietokoneen ajokorttikoulutus ja kehittäminen. Tietotekniikkahallinto ja -tuki. Kirjat Linuxista yritystoiminnassa (Linux yrityksen avoin vaihtoehto) ja asiakkuudenhallinnasta / tietotekniikasta markkinoinnissa (Tietotekniikka palvelemaan asiakasta).

Terafoxin palvelut:

strateginen konsultointi, aivoriihityöskentely, valmennus ja sparraus, markkinointisuunnitelmien laatiminen ja konseptien suunnittelu. Analyysi, suunnittelu ja kehittäminen/ohjelmointi seuraavilla osa-alueilla:

  • Oppimispelit
  • Mainosspelit
  • Yrityspelit
  • Verkkoportaalit ja -lehdet

Sailsim screen image
sailsim menu image

Terafox Sailsim on navigointi- ja purjehdussimulaattori sekä -peli, joka on suunniteltu veneilykoulutusta ajatellen. Painopiste on ollut paitsi navigoinnissa, myös yleisissä veneilytaidoissa ja etenkin saaristossa liikkumisessa.


Oppimispelien tekninen toteutus tehdään yhteistyössä Arts and Minds Oy:n kanssa.

Mikä nimitys paras? Oppipeli, opetuspeli, oppimispeli?